Home » Committee 2021 - 2022

Advertisement

Committee 2021 - 2022

Tirivabaya, Renias           -  Chair  

Mtetwa, Kennedy             -  Vice-Chair

Musiwa, Kudzai               -  Honorary Secretary

Mwatahwa, Collins          -  Honorary Treasurer

Kuhn, Julie                      -  Administrator  

Mabhanga, Shephard      -  Portfolio = Newsletter

du Toit, Andrew               -  Portfolio = Summer Symposium

Chikandiwa, Nevison      -  Portfolio = Talks and Field Events

Mugumbate, Forbes       -  Portfolio = Phaup Award

Duma, Steven                -  Portfolio = Student Mentorship    

Mamuse, Antony            -  Portfolio = Co-ordinator: Regional Representatives  

Matsanga, Miriam